Europa-Nævnet

Voices of Europe

Tilsagn: Projektet ‘Voices of Europe’ modtog den 12. december 2017 tilsagn om tilskud på kr. 30.000 i perioden 1. december 2017 til 30. april 2018 fra Europa-Nævnet.

Det ansøgte beløb var på kr. 235.000 med et samlet budget på kr. 350.000,00 (heraf egenfinansiering kr. 115.000,00). Tilskuddet fra Europa-Nævnet udgør dermed 12,7% af det ansøgte beløb og 8,5% af det samlede budget. Projektet blev dog gennemført vha. Europa-Nævnets støtte på kr. 30.000,00 og egenfinansiering. 

De var et oprindeligt aktivitetsmål i projektet, at der kommer mindst 10 film på hjemmesiden på www.voicesof.eu. Projektet har opnået dette oprindelige aktivitetsmål. På denne side har vi samlet samtlige producerede film (i alt 11 stk.).

Vi har endnu ikke fået et svar fra OBS-redaktionen. (Opdateret: 01.10.18)

Aktivitetsmål og resultater

De var et oprindeligt aktivitetsmål i projektet, at der sker en markedsføring med 300.000 visninger på sociale medier og at indholdet på hjemmesiden vil blive vist 50.000 gange.

Projektet har opnået dette aktivitetsmål dog korrigeret for budgettets nedjustering: Det reviderede aktivitetsmål i projektet er, at der sker en markedsføring med 37.500 visninger på sociale medier og at indholdet på hjemmesiden vil blive vist 6.250 gange.  På denne side har vi samlet dokumentation for spredningseffekten på de sociale medier.

Oprindelige aktivitetsmål

0
Visninger
0
Besøgende

Korrigerede aktivitetsmål

0
Visninger
0
Besøgende

Resultat

0
Visninger
0
Besøgende

Hjemmeside: www.voicesof.eu

Voices of Europe

“I Came For A Boy”

Cassandra Lemoine, Portugal: Filmen om Cassandra Lemoine sætter ansigt på princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed; et grundlæggende princip i EU. Det er fastsat i artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og er blevet udviklet gennem den afledte EU-lovgivning og Domstolens retspraksis. Cassandra er EU-borgere og er ved at færdiggøre sin uddannelse i Danmark. Som EU-borger kan hun søge arbejde i et andet EU-land, arbejde uden arbejdstilladelse bo i Danmark, mens hun arbejder – også når hendes ansættelsesforhold ophører samt blive behandlet på lige fod meddanskere med hensyn til adgang til arbejde, arbejdsvilkår og alle andre sociale ydelser og skattefordele.

Filmen er produceret i to versioner. Den ene version har en længde på 2 minutter og 25 sekunder. Den anden version har en længde på 60 sekunder og har til hensigt at føre brugerne fra de sociale medier til projektets hjemmeside: www.voicesof.eu.

0
Visninger

Fordeling mellem betalt og organisk spredning

  • Organisk spredning
  • Betalt spredning

“Freiheit”

Mathias Monrad Møller, Tyskland: Filmen om Mathias Monrad Møller undersøger kulturelle forskelle i EU og hvordan national kultur præger EU’s borgere. Filmen sætter desuden ansigt på princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed.

Filmen er produceret i to versioner. Den ene version har en længde på 2 minutter og 25 sekunder. Den anden version har en længde på 60 sekunder og har til hensigt at føre brugerne fra de sociale medier til projektets hjemmeside: www.voicesof.eu. 

“Home”

Reklamespot

“Diversity”

Victoria Kjærsgaard, Danmark: Victoria Kjærsgaard udtrykker i sin film, hvad hun mener er et centralt europæisk princip.

“Hygge”

Christian Baya, England: Christian Baya beskriver et begreb, der er vigtigt at kende, hvis man – ifølge ham – skal kunne overleve i Danmark. Filmen behandler interkulturel dialog og kulturelle forskelle i to Europæiske lande. Et i EU, og et på vej ud af EU.

“Blink Of An Eye”

Rikke Kjærsgaard, Danmark: Filmen om Rikke Kjærsgaard beskæftiger sig med et centralt europæisk princip: Adgang til uforudset lægehjælp.

“My Secret”

Artur Kazaritski, Estland: Filmen om Artur undersøger kulturelle forskelle i EU, og hvordan national arbejdskultur præger EU’s borgere. Filmen sætter desuden ansigt på princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed.

Filmen er produceret i to versioner. Den ene version har en længde på 2 minutter og 25 sekunder. Den anden version har en længde på 60 sekunder og har til hensigt at føre brugerne fra de sociale medier til projektets hjemmeside: www.voicesof.eu. 

“Every Corner”

Gregorio Montefameglio, Italien

“Natur”

Jeppe Bülow, Danmark: Vi har bedt Jeppe om at fortælle om, hvad der er vigtigt for ham.

“Your Voice. Your Europe.”

Reklamespot: Filmen er produceret til de sociale medier for at skabe fornyet interesse om vociesof.eu.