Spørgsmål nr. 1

Spørgsmål nr. 2

Kan du beskrive, hvorfor du forsker?

Spørgsmål nr. 3

Spørgsmål nr. 3